główna Gryfino - Budżet Obywatelski

Szanowni Państwo!

Z wielką satysfakcją mamy zaszczyt przekazać wyniki rozstrzygniętego pierwszego budżetu obywatelskiego.

W marcu 2016 roku wspólnie z radnymi Rady Miejskiej w Gryfinie zaproponowaliśmy gryfińskiej społeczności dokonanie wyboru zadań inwestycyjnych na 2017 rok, za pomocą złożonych projektów.
Wymogi formalne spełniło 19 wniosków, na które mogliście Państwo pisemnie głosować.
W głosowaniu wzięło udział 6055 osób, za co dziękujemy.
Na podstawie przeprowadzonej procedury Zespół ds. budżetu obywatelskiego zakwalifikował do realizacji w roku 2017 sześć zadań, dla których w projekcie budżetu Gminy Gryfino na rok 2017 wyodrębniono rezerwę celową w wysokości 750 000 złotych.
Do realizacji zakwalifikowano następujące zadania:

1. Zadanie nr 9 -„Budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców gminy Gryfino”
2. Zadanie nr 19 -„Budowa piłkochwytu na boisku sportowym w Gardnie”
3. Zadanie nr 17 -„Wzrost atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej mikroregionu obejmującego sołectwa Bartkowo, Steklno, Steklinko, Włodkowice poprzez montaż  elementów siłowni zewnętrznej”
4. Zadanie nr 10 -„Budowa lekkiego garażu z płyty warstwowej z przeznaczeniem na magazyn sprzętu przeciwpowodziowego”
5. Zadanie nr 15 -„Modernizacja sieci komputerowej i sprzętu komputerowego w Zespole Szkół w Gryfinie”
6. Zadanie nr 1 -„Street Work Park Gryfino”.

Wstępny kosztorys zakwalifikowanych zadań wynosi 617 979 zł.
Ze względu na brak możliwości ustalenia faktycznej wartości zadań, decyzja dotycząca pozostałej kwoty zostanie podjęta bezpośrednio po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych.
Pełne informacje na temat wyników głosowania na zadania budżetu obywatelskiego znajdziecie Państwo na stronie www.bo.gryfino.pl  w zakładce GŁOSOWANIE oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gryfino.pl. 

                                                                    

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Elżbieta Kasprzyk

 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Meczysław Sawaryn